EN

Blog

19. Leden 2017
Komentářů: 0
Rozšíření trvalého režimu přenesené daňové povinnosti
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

V současné době je mezi plátci DPH zaveden režim přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge) již na několik desítek plnění (například dodání zlata, poskytnutí stavebních prací, apod.). Tento režim funguje na principu, že při poskytnutí služby nebo zboží není odvedeno DPH poskytovatelem, ale DPH přiznává a hradí příjemce. Daňový doklad je vystaven bez DPH a…

Více
9. Leden 2017
Komentářů: 0
Legislativní novinky v rámci daně z příjmu od 1. 1. 2017 – Slovensko
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Zákon o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů č. 595/2003 Z. z. přináší s účinností od 1. 1. 2017 změny v následujících oblastech: Zdanění podílů na zisku (dividend) Změny v oblasti zdaňování podílů na zisku se dotýkají nejvíce fyzických osob. U právnických osob dochází ke změnám hlavně v případě mezinárodního zdanění od států, se…

Více
9. Leden 2017
Komentářů: 0
Legislativní novinky v rámci DPH od 1. 1. 2017 – Slovensko
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

I v oblasti DPH dochází k novelizaci zákona o DPH č. 297/2016 Z.z., kterým se upravují určitá ustanovení zákona. Níže naleznete to nejdůležitější, co se s účinností od 1. 1. 2017 mění. Nárok na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH V případě, že daňový úřad započne v rámci lhůty vrácení nadměrného odpočtu daňovou kontrolu a…

Více
5. Leden 2017
Komentářů: 0
Zálohy pro sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ od 1.1.2017
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Kdo má podnikání jako hlavní činnost, zvýší se mu od 1. 1. 2017  minimální zálohy pro sociální i zdravotní pojištění. Princip výpočtu pro placení sociálního a zdravotního pojištění se s příchodem nového roku nemění. Sazby zůstávají zachovány. V případě minimálních záloh na zdravotní pojištění činí sazba 13,5 % z poloviny průměrné mzdy a u sociálního…

Více
5. Leden 2017
Komentářů: 0
Shrnutí daňových a účetních novinek za rok 2016 (Slovenská republika)
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Daň z příjmů PO a FO Zavedení srážkové daně 19 % na příjem z autorské a jiné duševní činnosti, která se odvádí při vyplácení odměny přímo správci daně. Tento příjem již pak nemusí být uváděn v přiznání. Příjmy z prodeje cenných papírů určených k obchodování na regulovaném trhu jsou od 1. 1. 2016 osvobozené. Podmínkou…

Více
5. Leden 2017
Komentářů: 0
Shrnutí daňových a účetních novinek za rok 2016 (Česká republika)
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Rok 2016 je za námi a my bychom rádi připomněli několik nejdůležitějších změn a údajů, které za tento rok úspěšně proběhly schvalovacím legislativním procesem. Daň z příjmů PO a FO S účinností od 1. 5. 2016 bylo navýšeno daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě z 15 804 Kč na 17 004 Kč, a na třetí…

Více
30. Prosinec 2016
Komentářů: 0
Cestovní náhrady od 1. 1. 2017 (ČR)
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Ministerstvo práce a sociálních věcí upravuje k 1. 1. 2017 novou vyhláškou sazby cestovních náhrad při pracovních cestách. Změny se týkají jak sazeb stravného, tak náhrad za používání silničních motorových vozidel. Stravné v tuzemsku V podnikatelské sféře náleží nově zaměstnanci stravné za každý kalendářní den pracovní cesty podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně…

Více
8. Listopad 2016
Komentářů: 0
Cestovní náhrady na Slovensku od 1. 12. 2016
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky připravilo nové opatření, na jehož základě došlo ke zvýšení sumy stravného poskytovaného zaměstnancům při tuzemských pracovních cestách. Změny v cestovních náhradách vešly v platnost k 1. 12. 2016 prostřednictvím Opatření č. 309/2016, což znamená, že vyšší stravné dostávají zaměstnanci už v prosinci 2016 a následně v roce 2017. Pro jednotlivá…

Více
25. Říjen 2016
Komentářů: 0
Jak na peněžní a nepeněžní benefity?
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Benefity jsou v současnosti běžnou součástí odměňování zaměstnanců a jsou i oblíbeným nástrojem při lákání zaměstnanců nových. Nabídka možných benefitů je hodně široká a podmínky jejich využití jsou rovněž poměrně různorodé. Tento článek by Vám měl usnadnit Vaše rozhodování a objasnit Vám, jaké benefity jsou pro zaměstnavatele výhodné poskytovat z hlediska daňové uznatelnosti a jaký dopad mají i…

Více
4. Říjen 2016
Komentářů: 0
Povinné doručování dokumentů správní moci do elektronických schránek na Slovensku
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

V České republice jsou všichni podnikatelé již několik let zvyklí na to, že veškerá korespondence zasílaná ze strany státních institucí je doručována elektronicky do datových schránek. Totéž zavádí nyní i na Slovensku s definitivní platností od 1. 1. 2017. Povinné zřízení elektronických schránek se týká všech právnických osob se sídlem na Slovensku a organizačních složek…

Více

E-Consulting na Youtube

Petr