EN

Blog

2. Leden 2016
Komentářů: 0
Novinky v oblasti daně z přidané hodnoty – Slovensko
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Dne 1. října 2015 byla parlamentem schválena novela zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, která sebou s účinností od 1. 1. 2016 přináší řadu změn. Vznik daňové povinnosti po přijetí platby od zákazníka Plátce daně (mimo poplatníka, na kterého byl prohlášen konkurz nebo vstoupil do likvidace), který za…

Více
2. Leden 2016
Komentářů: 0
Novinky v daních z příjmů – Slovensko
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Novela Zákona o daních z příjmů č. 595/2003 Z.z. přináší s rokem 2016 řadu změn, úprav a upřesnění. Některé z nich jsou platné již i při podání daňového přiznání za rok 2015. Samostatný základ daně u příjmů z kapitálového majetku fyzických osob Příjmy z kapitálového majetku, mimo příjmů zdaňovaných srážkovou daní, budou fyzické osoby zdaňovat…

Více
2. Leden 2016
Komentářů: 0
Cestovní náhrady 2016 dle slovenské legislativy
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Cestovní náhrady po čas pracovní cesty upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovních náhradách. Dle tohoto zákona má zaměstnanec po dobu pracovní cesty nárok na náhradu za: prokázané cestovní výdaje, prokázané výdaje na ubytování, stravné, prokázané vedlejší výdaje, prokázané cestovní výdaje z návštěvy rodiny v místě trvalého pobytu (nebo v místě dohodnutém se zaměstnavatelem),…

Více
14. Prosinec 2015
Komentářů: 0
Hlavní změny v postupech účtování od 1.1.2016
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Od 1.1.2016 nás čeká celá řada změn v oblasti účtování některých operací, která souvisí s novelou zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016. Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje nebudou již dále považovány za samostatný dlouhodobý nehmotný majetek, protože nesplňují stanovená kritéria pro vykazování majetku. Zřizovací výdaje zaúčtované do 31.12.2015 se budou odepisovat podle…

Více
10. Prosinec 2015
Komentářů: 0
Požadavky na účetní závěrku a zveřejňování
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Na základě novely zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016. se účetní jednotky dělí do čtyř kategorií. Každá z těchto kategorií má stanovenou jinou skladbu povinných výkazů v účetní závěrce a povinnost jejich zveřejňování. Pro lepší orientaci jsme dané požadavky strukturovali do níže uvedené tabulky: Kategorie ÚJ Prvky účetní závěrky Rozvaha plný…

Více
10. Prosinec 2015
Komentářů: 0
Kategorizace účetních jednotek
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Novela zákona o účetnictví 2016 č. 221/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016 přináší řadu změn, z nichž jednou z nejvýznamnějších je kategorizace účetních jednotek. Na toto roztřídění účetní jednotek navazuje i několik dalších změn týkajících se povinnosti sestavování a zveřejňování jednotlivých výkazů. Dle novely jsou účetní jednotky roztříděny do 4 skupin: mikro, malá, střední a…

Více
9. Prosinec 2015
Komentářů: 0
Nástrahy kontrolního hlášení
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

1. Kontrolní hlášení budou muset od 1.1.2016 podávat všechny subjekty, které jsou plátci DPH, tedy i zahraniční subjekty, které jsou plátci v ČR. První povinnost vznikne v únoru k datu 25. 2. 2016, při podávání přiznání k DPH za leden 2016. 2. Kontrolní hlášení nenahrazuje přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Nahrazuje pouze výpis z…

Více
3. Prosinec 2015
Komentářů: 0
Zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ v nové výši od 1. 1. 2016
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Kdo má podnikání jako hlavní činnost, zvýší se mu od 1. 1. 2016  minimální zálohy pro sociální i zdravotní pojištění. Celkem o 55,- Kč měsíčně, ročně minimálně o 660,- Kč. Princip výpočtu pro placení sociálního a zdravotního pojištění se s příchodem nového roku nemění. Sazby zůstávají zachovány. V případě minimálních záloh činí u zdravotního pojištění…

Více
30. Listopad 2015
Komentářů: 0
Nejdůležitější změny v oblasti DPH pro r. 2016
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Od 1. 1. 2016 dochází opět k řadě změn v oblasti DPH. Dovolujeme si Vám představit, s mírným předstihem, to nejdůležitější, co plátce DPH čeká. Podnikatelé budou muset podávat kontrolní hlášení, přestanou platit výjimky pro podávání daňového přiznání k DPH v elektronické podobě a znovu se rozšíří režim přenesené daňové povinnosti. Změny se týkají všech…

Více
20. Říjen 2015
Komentářů: 0
Opravy chyb minulých období v návaznosti na srovnatelnost informací v individuálních účetních závěrkách podnikatelů
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Úvod Od 1. ledna 2013 platí § 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele, který upravuje obsah položky rozvahy A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. Tato položka obsahuje rozdíly ze změn účetních metod, část odložené daně a opravy chyb vzniklé v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné….

Více

E-Consulting na Youtube

Petr