EN

Blog

10. Leden 2012
Komentářů: 0
 Legislativní změny v DPH od 1.1.2012
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy: Daňové zákony

Od 1.ledna 2012 platí v zákoně o dani z přidané hodnoty dílčí změny, z nichž nejdůležitějšími jsou: Změna sazby DPH Zvyšuje se sazba DPH z původních 10% na 14%. Pro rok 2012 tedy platí základní sazba 20% a snížená sazba 14%. Od 1.1.2013 by měla být platná pouze jedna sazba a to ve výši 17,5%. Technické zhodnocení Technické zhodnocení majetku bude opět…

Více
2. Leden 2012
Komentářů: 0
Legislativní změny pro rok 2012 – Slovenská republika
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy: Daňové zákony, Slovensko

Daňový pořádek  Od 1. 1. 2012 nabyl účinnosti nový právní předpis v oblasti daní a to zákon č. 563/2009 Z.z. o správě daní (tzv. daňový pořádek) a o změně a doplnění některých zákonů v znění zákona č. 331/2011 Z.z. (tzv. nový daňový pořádek). Nový daňový pořádek nahrazuje zákon č. 511/1992 Zb. o správě daní a poplatků. Jediné číslo účtu pro placení daní Všem…

Více
2. Leden 2012
Komentářů: 0
Cestovní náhrady v roce – legislativní změny pro rok 2012
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

S platností od 1.1.2012 jsou nově legislativně upraveny částky stravného při tuzemských služebních cestách a dále průměrné ceny pohonných hmot. Stravné v tuzemsku   Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné ve výši: 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle…

Více
2. Leden 2012
Komentářů: 0
Vybrané změny daňové legislativy od 1.1.2012 se zaměřením na daně z příjmů
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Rok 2012 přináší změny v oblasti zákona o daních z příjmů. Legislativní změny se týkají především slev na dani, platnost superhrubé mzdy, zrušení neuznatelnosti odměn jednatelů a zavedení specializovaného finančního úřadu. Sleva na dani na poplatníka Daňová sleva na poplatníka se vrací na 24.840,-Kč z 23.640,-Kč. Tímto se ruší tzv. „povodňová stokoruna“ zavedená pouze pro…

Více
5. Květen 2011
Komentářů: 0
Uplatňování DPH u skont a bonusů
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy: Daňové zákony

Dne 29.4.2011 zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) na stránkách www.mfcr.cz své stanovisko k uplatňování DPH u tzv.skont a bonusů. Toto stanovisko je zcela odlišné od postoje, které bylo dosud zastáváno ministerstvem financí. Nový pohled na DPH u tzv.skont a bonusů Podle stanoviska GFŘ není v podstatě rozdíl mezi poskytnutím skonta nebo bonusu. Rozhodující je, zda jsou skonto či bonus poskytnuty jednoznačně ve vazbě na již…

Více
2. Únor 2011
Komentářů: 0
Vybrané změny daňové legislativy od 1.1.2011 se zaměřením na daň z příjmů
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy: Daňové zákony

Snížená byla sleva na poplatníka z částky 24.840,-Kč na částku 23.640,-Kč (tj. o 100,-Kč měsíčně) Od 1.1.2011 je příjem z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku chápán jako příjem z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§7 odst.1e)). Pokud poplatník neuplatní výdaje ve skutečné výši, je možné uplatnit výdaje paušálem ve výši 30% z příjmů Příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního…

Více
2. Únor 2011
Komentářů: 0
Procesní změny související se zákonem č.281/2009 Sb, daňový řád a se zákonem o daních z příjmů
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy: Daňové zákony

Již s platností pro rok 2010 platí termín pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou (§38 odst.11 ZDP) do konce dubna následujícího roku. Pro vyúčtování srážkové daně za rok 2010 je tak platný termín podání vyúčtování 2.5.2011 (30.4.2011 je sobota)V souladu se zněním §146 odst.1 daňového řádu se bude vypočtená srážková daň zaokrouhlovat na celé koruny nahoru Od 1.1.2011 přestává platit oznamovací…

Více
1. Únor 2011
Komentářů: 0
Pojistné osob samostatně výdělečně činných v roce 2011
Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy: Daňové zákony

Zdravotní pojištění Od 1.1.2011 se zvyšuje minimální měsíční záloha na pojistné na zdravotní pojištění z částky 1.601,-Kč, která platila pro rok 2010, na částku 1.670,-Kč. Zálohu na zdravotní pojištění v minimální výši 1.670,-Kč tak musí platit každá OSVČ, která dosud platila částku nižší. Částka pojistného za leden 2011 je platná v nové výši nejpozději 8.2.2011. Důchodové pojištění OSVČ, pro kterou…

Více

E-Consulting na Youtube

Petr