EN

Blog

5. Leden 2017
Komentářů: 0

Shrnutí daňových a účetních novinek za rok 2016 (Slovenská republika)

Autor: admin   |   Rubrika: Daňové zákony   |   Tagy:

Daň z příjmů PO a FO

  • Zavedení srážkové daně 19 % na příjem z autorské a jiné duševní činnosti, která se odvádí při vyplácení odměny přímo správci daně. Tento příjem již pak nemusí být uváděn v přiznání.
  • Příjmy z prodeje cenných papírů určených k obchodování na regulovaném trhu jsou od 1. 1. 2016 osvobozené. Podmínkou je, že doba mezi nabytím a prodejem CP přesáhla 1 rok. Možné uplatnit na CP nabyté od roku 2004.
  • Příjmy z kapitálového majetku zdaňují fyzické osoby v osobním základu daně sazbou 19 %.
  • Upřesnění pojmu poradenské služby dle klasifikace činností Evropského hospodářského prostoru. Současně byl zaveden limit pro náklady na získání norem a certifikátů 2 400 EUR, který nebude-li překročen, nebude se v základu daně časově rozlišovat.

Vybrané mzdové parametry pro r. 2016

Hrubá minimální mzda 405,00 EUR
Životní minimum

–  plnoletá fyzická osoba

–  další společně posuzovaná plnoletá fyzická osoba

–  nezaopatřené dítě

 

198,09 EUR

138,19 EUR

90,42 EUR

Průměrná mzda 902,00 EUR
Maximální vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění (roční) 4 290,00 EUR
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění 429,00 EUR

Daň z přidané hodnoty

  • Změna sazby DPH u vybraných druhů potravin z 20 % na 10 %.
  • Malí a střední podnikatelé mohou využít režim uplatnění DPH v okamžiku úhrady vystavené faktury.
  • Plátcem DPH se může stát každý žadatel i bez složení jistiny (ta bude následně vymáhána), noví podnikatelé jsou od povinnosti složení jistiny zcela osvobozeni.
  • Vrácení nadměrného odpočtu do 30 dnů od uplynutí lhůty na podání daňového přiznání, pokud je plátce měsíčním plátcem DPH, je plátcem nejméně 12 kalendářních měsíců a nemá evidované žádné nedoplatky na daních, cle, zdravotním a sociálním pojištění.

Cestovné

Anna Sturcová
Jana Křivánková
Simona Jiroutová
Accounting Consultants

Sdílejte tento příspěvekShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUpon

E-Consulting na Youtube

Petr