EN

Blog

18. Prosinec 2016
Komentářů: 0

Návod na vyplnění „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti“ (ČR)

Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Video návod jsme pro Vás rozdělili do 3 částí:
 (V případě, že si budete chtít spustit video na celou obrazovku, klikněte ve videu na název Youtube ve spodní části videa)

1. Vyplnění části „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti“ (poplatník, studenti a invalidita)

2. Vyplnění části „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti“ (poplatník s dětmi)

3. Vyplnění části „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti“ (žádost o provedení ročního zúčtování daně za rok 2016)

Doklady potřebné k uplatnění slevy na dani a nezdanitelné části základu daně

Pro zpracování ročního zúčtování daně je vždy nutné doložit příjmy zaměstnance za celý kalendářní rok. Nastane-li tedy situace, že zaměstnanec v rámci kalendářního roku postupně pracoval u více zaměstnavatelů, je nutné pro zpracování doložit i příjmy vyplacené předchozími zaměstnavateli, a to předložením originálů Potvrzení o zdanitelných příjmech od těchto zaměstnavatelů. Podmínkou pro zpracování ročního zúčtování dále je, že zaměstnanec měl u všech těchto zaměstnavatelů podepsané prohlášení poplatníka.

Dary
K poskytnutí daru se musí doložit originál potvrzení příjemce daru o jeho účelu a výši.

Úroky z úvěru

  • Vždy je nutné doložit kopii smlouvy o úvěru a každoročně originál potvrzení z banky o zaplacené výši úroků.
  • U výstavby bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změny stavby je třeba doložit kopii stavebního povolení a po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví z Katastru nemovitostí.
  • U koupě pozemku, pokud se do 4 let zahájí stavba pro bytové potřeby, se dokládá kopie výpisu z listu vlastnictví.
  • Koupě bytového domu, rodinného domu – zde se opět dokládá výpis z listu vlastnictví.
  • Splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu bytu či rodinného domu – zde se dokládá originál potvrzení o členství, nebo že je poplatník společníkem právnické osoby.
  • U údržby a změny stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a bytu v nájmu nebo v užívání je třeba doložit kopii výpisu z listu vlastnictví anebo nájemní smlouvu, pokud jde o byt v nájmu, anebo dokladem o trvalém pobytu (např. kopie občanského průkazu), jde-li o byt v užívání.

Penzijní připojištění
Zaplacený příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem – nutno doložit kopii smlouvy o penzijním připojištění, nebo potvrzení instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně pak originál potvrzení o zaplacených příspěvcích, které zasílá penzijní fond.

Životní pojištění
V případě zaplaceného životního pojištění je nutné doložit kopii smlouvy a každý rok originál potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného.

Příspěvky odborové organizaci
Pokud jste členem odborové organizace a platili jste členské příspěvky, vystaví Vám odborová organizace pro daňové účely potvrzení o zaplacených členských příspěvcích, které následně doložíte.

Úhrady za zkoušky
Pro uplatnění úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání je potřeba doložit originál potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku.

Veškeré zmíněné doklady týkající se ročního zúčtování je nutné zaměstnavateli předložit nejpozději do 15. února 2017.

Sdílejte tento příspěvekShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUpon

E-Consulting na Youtube

Petr