EN

Blog

1. Leden 2015
Komentářů: 0
Nárok na odčitatelnou položku (Slovensko)
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Od 1.1.2015 vstoupila v platnost ve Slovenské republice nová legislativní úprava pro nově zavedenou odčitatelnou položku ze zdravotního pojištění: Kdo má nárok na odčitatelnou položku (OP) Nárok na OP má zaměstnanec, který pobírá pouze jeden příjem (nemá např. pracovní poměr nebo dohodu u jiného zaměstnavatele) a je zaměstnán na hlavní pracovní poměr. Příjem zaměstnance musí být nižší než 570…

Více
1. Leden 2015
Komentářů: 0
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov (Slovensko)
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy: ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov, SK, Slovensko

Videonávod Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – dôležité pojmy: Žiadosť na vykonanie RZD môžete predložiť zamestnávateľovi do 15.februára ak ste v priebehu zdaňovacieho obdobia nemali príjmy zo: živnosti, prenájmu, príjmy z prevodu hnuteľných a nehnuteľných vecí, príjmy zo zahraničia, iné príjmy. Zákonom prípustný a uznávaný termín odovzdania žiadosti o RZD je aj 16. február,…

Více
13. Prosinec 2014
Komentářů: 0
Návod na vyplnění „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob“
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy: Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob

Návod na vyplnění „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti“ Doklady potřebné k uplatnění slevy na dani a nezdanitelné části základu daně K poskytnutí daru se musí doložit originál potvrzení příjemce daru o jeho účelu a výši. Úroky z úvěru Vždy je nutné doložit kopii smlouvy o úvěru a každoročně originál potvrzení z banky o zaplacené výši úroků. U výstavby bytového domu,…

Více
10. Prosinec 2014
Komentářů: 0
Daňové zvýhodnění na vyživované děti nově od roku 2015
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Podle nového znění §35c odst.1 zákona o daních z příjmů má od roku 2015 poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s ním ve společné domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Výše daňového zvýhodnění: 13.404 CZK ročně na jedno dítě 15.804 CZK ročně na druhé…

Více
10. Prosinec 2014
Komentářů: 0
Sleva za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Zákon č.247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině přináší zpětně od roku 2014 nárok na uplatnění slevy na dani. Tuto slevu může poplatník uplatnit na dítě žijící s ním ve společné domácnosti v případě, že je dítě umístěno v zařízení péče o děti předškolního věku a to vč.mateřské školy podle školského zákona. Jedná se zejména o tato zařízení: Dětské skupiny…

Více
4. Prosinec 2014
Komentářů: 0
Novinky v nemocenském pojištění pro rok 2015 (Česká republika)
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Průměrná mzda 26 611 Kč Měsíční příjem pro stanovení pravděpodobné výše pojistného na sociální zabezpečení, tj. 1,5 násobek průměrné mzdy 39 917 Kč Maximální vyměřovací základ (48 násobek průměrné mzdy) 1 277 328 Kč Redukční hranice pro výpočet mzdy při pracovní neschopnosti 1. redukční hranice 155,40 Kč 2. redukční hranice 232,93 Kč 3. redukční hranice…

Více
20. Listopad 2014
Komentářů: 0
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2015
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Dne 15. 9. 2014 vláda odsouhlasila zvýšení minimální měsíční mzdy o 700 Kč na 9.200 Kč s účinností od 1.1.2015. S tím je spojené i navýšení minimální hodinové mzdy  na 55 Kč/hod. Poslední zvýšení proběhlo v srpnu 2013. Předtím mezi roky 2007 a 2013 došlo ke zmrazení minimální mzdy ve výši 8.000 Kč. Vládní návrh musí ještě projít obvyklým legislativním procesem….

Více
11. Listopad 2014
Komentářů: 0
Od 1.11.2014 – Změna sazeb u tuzemského stravného platného pro Slovensko
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Od 1. 11. 2014 se mění sumy stravného na základě Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 296/2014 z 24. októbra 2014 o sumách stravného. Od 1. 11. 2014 Do 31. 10. 2014 pre časové pásmo 5 až 12 hodín 4,20 Euro 4 Euro pre časové pásmo 12 až 18 hodín 6,30 Euro 6 Euro…

Více
13. Srpen 2014
Komentářů: 0
Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (Slovensko)
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Dovoľte nám, aby sme Vás upozornili na novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – konkrétne úprava zdravotného dohľadu zamestnávateľa, ktorú prezident Slovenskej Republiky Andrej Kiska podpísal, s účinnosťou od 1.8.2014. (doplnenie a novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon z 25 júna 2014). Novelou zákona bola do slovenských právnych…

Více
10. Leden 2014
Komentářů: 0
Roční zúčtování záloh na daň z příjmu za rok 2014
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Plátce daně provede roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění jen na základě dokladů za uplynulé zdaňovací období od všech předchozích plátců daně o zúčtované nebo vyplacené mzdě, sražených zálohách na daň z těchto příjmů, poskytnuté měsíční slevě na dani podle § 35ba a 35c a vyplacených měsíčních daňových bonusech. Plátce daně roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede po předložení dokladů…

Více

E-Consulting na Youtube

Petr