EN

Blog

21. Prosinec 2011
Komentářů: 0
Změny v pojistném u OSVČ – legislativní změny v roce 2012
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Zajímavé: každoročně vláda vyhlašuje výši průměrné mzdy a Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje přepočítací koeficient. Když tyto dvě entity spolu vynásobíte, získáte průměrnou mzdu, ze které získáte povinné zálohy pro OSVČ. Výpočet průměrné mzdy pro rok 2012 vypadá takto: 24 526 × 1,0249 = 25.137 Kč. Zdravotní pojištění: ½ průměrné mzdy x 13,5% =…

Více
21. Prosinec 2011
Komentářů: 0
Zdanění mezd – legislativní změny v roce 2012
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Daňová reforma na rok 2012 se dotkne nás „všech“ (zaměstnanec, podnikatel) v pozitivním směru. Nejvíce potěší rodiny s dětmi.Jako malou kompenzaci za nárůst spodní sazby DPH, můžeme očekávat následující: vrácení slevy na poplatníka na původní výši, zvýšení sazby slevy na dítě, zachování a zvýšení bonusu na dítě. Daňová sleva na poplatníka K 31.12.2011 je konec…

Více
21. Únor 2011
Komentářů: 0
Daňový řád 2011
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

1.1.2011 vstoupil v platnost zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, který nahradil původní zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Daňový řád přináší pro poplatníky novinky a ty podstatné uvádíme níže: daňový subjekt a nebo jeho ustanovený zástupce si může k jednání před finančním úřadem přizvat odborného konzultanta termín pro podání přiznání k dani z příjmů a termín úhrady daně se vzhledem k novému znění…

Více
18. Únor 2011
Komentářů: 0
Podmínky pro osvobození důchodů a penzí s účinností od 1. 1. 2011
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Jednou ze zásadních změn v dani z příjmu fyzických osob v roce 2011 je stanovení další výjimky pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí. Dosavadní úprava osvobozených příjmů získaných ve formě pravidelně vyplácených důchodů a penzí stále trvá, a to v §4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů. V tomto ustanovení jsou výše uvedené příjmy osvobozeny v případě, že v úhrnu nepřesáhnou částku 288…

Více
1. Únor 2011
Komentářů: 0
Cestovní náhrady v roce 2011
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

S platností od 1.1.2011 jsou nově legislativně upraveny částky stravného při tuzemských služebních cestách a dále průměrné ceny pohonných hmot. Stravné v tuzemsku Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné ve výši: a) 63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než…

Více
1. Únor 2011
Komentářů: 0
Legislativní změny ve mzdové oblasti od 1.1.2011
Autor: admin   |   Rubrika: Mzdová legislativa   |   Tagy:

Sociální pojištění Maximální vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí 1 781 280 Kč. Sazba pojistného na sociální zabezpečení zůstává stejná ve výši 25%. Ruší se odpočet vyplacené ½ náhrady mzdy za prvních 21 kal. dní z odváděného pojistného na sociální zabezpečení. Toto platí i pro náhrady za dobu PN vzniklé v roce…

Více

E-Consulting na Youtube

Petr