EN

Česká školní inspekce

Nasazení specifických úprav v systému KS mzdy – Česká školní inspekce

Profil zadavatele

Česká školní inspekce je zřízena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Česká školní inspekce je podřízená Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Je správním úřadem s celostátní působností, který je organizační složkou státu s účetní jednotkou. Prostřednictvím České školní inspekce je zajišťováno hodnocení vzdělávací soustavy v České republice, a to v oblasti vzdělávání a školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními zapsanými ve školském rejstříku.

Školní_inpekce_logo

Výchozí stav

Česká školní inspekce využívala informační systém KS mzdy pro zpracování mzdové agendy a pro oblast personalistiky. Vzhledem ke své specifické činnosti si do systému KS mzdy nechala zapracovat specifické úpravy pro sledování zaměstnanců z různých hledisek a sledování mzdových nákladů dle jednotlivých projektů.

Klíčové požadavky a cíle projektu

Klíčovým požadavkem České školní inspekce bylo uvedení specifických úprav v systému KS mzdy do praktického využívání. Zároveň vznikla potřeba optimalizovat procesy, které s touto úpravou souvisejí. Řešením byla služba  Mzdový audit, která umožnila popsat existující procesy ve mzdovém oddělení a následnou optimalizaci ve vztahu k nově využívanému modulu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o placenou úpravu v systému KS mzdy, měl zadavatel zájem o maximální využití této investice. Dosud byly evidovány potřebné informace v programu Excel, což při počtu 500 zaměstnanců bylo pracné a nákladné.

Proč si klient vybral řešení od společnosti E-Consulting Czech?

Česká školní inspekce si vybrala k realizaci společnost E-Consulting Czech, neboť má zkušenosti nejen s informačním systémem KS mzdy, ale také s realizací Mzdových auditů a optimalizací mzdových procesů nad tímto systémem. Česká školní inspekce rovněž získala doporučení na společnost E-Consulting Czech od dodavatele informačního systému – společnosti  KS program.

Řešení

V rámci zadaného Mzdového auditu bylo třeba nejprve provedení aktualizace databáze a doplnění všech chybějících údajů, které bylo nezbytné pro další zpracování ve speciálním modulu. Byl proveden test na vzorku zaměstnanců, kde byla potvrzena funkčnost speciální úpravy v návaznosti na požadované výstupy.  Následně byly analyzovány návazné mzdově- personální procesy a jejich nastavení ve vztahu k nově zavedené úpravě. Závěrečným krokem bylo školení zaměstnanců, kterých se speciální úprava týká.

Přínosy

Přínosem bylo zavedení provedených speciálních úprav v systému KS mzdy do praktického používání. Česká školní inspekce se zbavila pracné a nákladné evidence v ručních evidencích mimo systém KS mzdy. Celý projekt včetně zaškolení trval 2 dny a zúčastnili se ho dva konzultanti společnosti E-Consulting Czech.

Závěrem

Závěrem bylo doporučení pro zavedení kontrolních mechanismů, které by do budoucna zajistily případnou bezchybnost zadaných údajů a uživatelům by tak zjednodušily vlastní kontroly při ručním zadání vstupních údajů.

Případová studie ke stažení

Máte zájem o naše služby? O kalkulaci? Napište nám.

Položky označené * jsou povinné. Všechny Vámi posytnuté informace jsou důvěrné.

Aktuálně

Aktuálně
Daniel Pristach - E-consulting, Praha 1. června 2016
Rozhovor s Danielem Pristachem – Moderní firmy chtějí mít digitální administrativu 15.Červen 2016

Rozhovor Libora Akrmana, šéfredaktora časopisu DOTYK BYZNYS s Danielem Pristachem.

Více
Blog Daniela Pristacha
DSC_0056-copy2
Být tak zase na chvíli světoví … 30.Duben 2015

Co takhle po 30-letech opět navázat na Prahu 1985 a dopřát si doma hokejové zlato.…

Více
Daňové zákony
Rozšíření trvalého režimu přenesené daňové povinnosti 19.Leden 2017

V současné době je mezi plátci DPH zaveden režim přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge)…

Více