EN

Detalon

Implementace ekonomického informačního systému PREMIER a zavedení SHARE Accounting 

Zadavatel: DETALON, s.r.o. (dříve AG-project, s.r.o.)
Dodavatel outsourcingu: E-Consulting Czech s.r.o.
Dodavatel ERP systému: PREMIER SYSTEM, a.s.

Profil zadavatele

Společnost DETALON (dříve AG-project) je největší dodavatel profilů, lišt, izolací a dalších konstrukcí a systémů pro obklady a dlažby, balkony a terasy i interiérové podlahy od předních evropských výrobců – Schlüter-Systems KG v Německu a Profilpas S.p.A. v Itálii. DETALON disponuje rozsáhlými sklady s širokým sortimentem. Nabízí vše pro specializované firmy i maloodběratele.

Detalon

Výchozí situace

Společnost používala pro svůj provoz lokální skladový systém, který zároveň plnil funkci pokladního provozního systému. Vedení účetnictví standardní externí formou bez návaznosti na skladový systém velmi omezovalo přístup k datům. Účetní informace byly k dispozici vždy jen zpětně, na ně navazující manažerská rozhodnutí byla limitována aktuálností dat a omezenou funkčností skladového systému. Hospodářské výsledky za sledovaná období byly k dispozici vždy pouze po fyzické inventuře skladových zásob a jejich následném zaúčtování. Používaný systém neumožňoval kvalifikované řízení společnosti.

Klíčové požadavky Investora

Investor a nový majitel společnosti definoval základní požadavky:

 • výběr sofistikovaného softwaru, který zajistí veškeré provozní potřeby (sklad, pokladna, fakturace, banka, režie) a manažerské přehledy v reálném čase.
 • online výsledky hospodaření, marketingové přehledy a finanční controlling.
 • pořízení prvotních dokladů do systému v reálném čase bez nutnosti zaměstnat vlastní účetní.
 • maximální využití automatických funkcí softwaru zvyšujících produktivitu práce.
 • re-engineering (optimalizace) firemních procesů včetně oběhu dokladů.
 • Získání nezávislosti na dodavateli outsourcingu, a to při zachování plné odpovědnosti outsourcingového partnera.
 • Rychlý přechod na nový ERP systém včetně minimalizace rizik souvisejících se změnou systému.

Cíl projektu

V době doznívající finanční krize je každá akviziční akce investora spojena s vyšším rizikem, které roste s délkou doby potřebné na implementaci nového systému. Přechod na nový systém měl proto proběhnout bez negativního vlivu na zákazníky. Výsledkem měla být plná koncentrace na vlastní podnikatelskou činnost, bez nutnosti řešit účetně administrativní a softwarové problémy.

Nejdůležitější kritéria

 • rozumná cena investice včetně požadavku na nezvýšení provozních průběžných nákladů,
 • dosažení vysokého komfortu při zpracování a vyhodnocování účetních dat,
 • jeden outsourcingový partner zodpovědný za standardní řešení účetně daňových a mzdových procesů, ale i za implementovaný ERP systém,
 • všechny informace dostupné ihned po implementaci bez závislosti na dodavateli účetních služeb,
 • zachování funkčního propojení nového ERP systému na snímače čárových kódů a pokladní zásuvky na prodejnách,
 • dostupnost účetních dokladů v sídle společnosti a snížení administrativních nákladů souvisejících s předáváním dokumentů externí účetní společnosti.

Řešení

Po analýze situace byl společnosti Detalon doporučen systém PREMIER. Ten podle zkušeností společnosti E-Consulting Czech plně pokrývá požadavky tohoto klienta – velmi dynamicky se rozvíjející středně velké firmy. Obsahuje širokou nabídku nástavbových modulů včetně speciálních řešení pro různé firemní procesy v různých oborech, takže je snadno modifikovatelný podle individuálních potřeb konkrétního uživatele. Společnost Detalon se pro něj rozhodla díky užitné hodnotě systému a velmi příznivému poměru
cena / výkon.


Průběh implementace 16.4. – 30.6.2010

 • analýza situace a celkového nastavení systému, příprava na převod dat (16.4. – 30.4.2010)
 • tvorba všech číselníků, migrace dat z původního systému včetně údajů ze skladové evidence (16.5. – 31.5.2010)
 • testovací provoz souběžně s původním řešením, odladění nedostatků a zaškolení pracovníků (1.6. – 30.6.2010)
 • instalace nových snímačů čárových kódů a pokladních zásuvek na prodejnách včetně nastavení a propojení s EIS Premier
 • individuální nastavení uživatelských práv do jednotlivých modulů systému (k vybraným údajům tak mají přístup pouze předem určení lidé s přesně definovanými uživatelskými právy).
 • zavedení SHARE Accounting (částečný outsourcing, kde si klient ponechá činnosti, které si dokáže vlastními silami zajistit levněji, a externí společnosti svěří pouze odbornou práci).

Ostrý provoz byl spuštěn od 1.7.2010, po dvou a půl měsících od začátku analýzy výchozí situace.

Oproti předpokladům investor velmi brzy otevřel pobočku společnosti na Moravě, čímž vznikla nutnost celý systém přizpůsobit a rozšířit i do ní. Díky pružnosti systému PREMIER to bylo snadné a rychlé. Možnost odděleného sledování hospodaření jednotlivých poboček je pak samozřejmostí. Celá analýza a implementace byla provedena společností
E-Consulting Czech. Nejsložitější záležitosti týkající se propojení s čárovými kódy byly realizovány ve spolupráci s firmou Premier System.


Přínosy

 • veškerá data v jediném informačním systému
 • získání všech informací potřebných pro řízení společnosti kdykoliv nezávisle na účetní firmě
 • jeden outsourcingový partner zodpovědný za účetnictví, daně i ekonomický software a jeho nastavení a podporu
 • pružná reakce ze strany účetní firmy na potřeby zákazníka díky vzdálenému přístupu do SW klienta
 • online přístup k datům díky vzdálenému přípojení klienta do jeho SW
 • ekonomický informační systém s velkým důrazem na uživatelskou přívětivost s možností rychlého zaučení
 • neomezená dostupnost účetních dokladů a dalších dokumentů v sídle společnosti
 • možnost využití EIS Premier i pro nabídky odběratelům a objednávky zboží od dodavatelů


Shrnutí

Společnost E-Consulting Czech, která se současně stala dodavatelem účetních služeb, analyzovala požadavky a situaci klienta a navrhla pro něj individuální způsob řešení.
Pro inovaci a rozšíření funkčnosti účetního a skladového systému byl ve společnosti DETALON implementován systém PREMIER. Vedení společnosti má kdykoliv k dispozici veškeré účetní a marketingové informace včetně grafů.
Současné nastavení EIS Premier plně pokrývá všechny požadavky velmi dynamicky se rozvíjející středně velké obchodní společnosti.

Případová studie ke stažení

 

Máte zájem o naše služby? O kalkulaci? Napište nám.

Položky označené * jsou povinné. Všechny Vámi posytnuté informace jsou důvěrné.

Aktuálně

Aktuálně
Daniel Pristach - E-consulting, Praha 1. června 2016
Rozhovor s Danielem Pristachem – Moderní firmy chtějí mít digitální administrativu 15.Červen 2016

Rozhovor Libora Akrmana, šéfredaktora časopisu DOTYK BYZNYS s Danielem Pristachem.

Více
Blog Daniela Pristacha
DSC_0056-copy2
Být tak zase na chvíli světoví … 30.Duben 2015

Co takhle po 30-letech opět navázat na Prahu 1985 a dopřát si doma hokejové zlato.…

Více
Daňové zákony
Rozšíření trvalého režimu přenesené daňové povinnosti 19.Leden 2017

V současné době je mezi plátci DPH zaveden režim přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge)…

Více