EN

ZOOM International s.r.o.

Zavedení SHARE Accounting ve společnosti ZOOM International

Zadavatel: ZOOM International s.r.o.
Dodavatel účetního outsourcingu: 
E-Consulting Czech s.r.o.
Dodavatel SW: PREMIER SYSTEM, a.s.

Profil zadavatele

Společnost ZOOM International je dynamicky se rozvíjející společnost, která byla založena v roce 1999 v Praze a nyní má pobočky po celém světě. ZOOM International poskytuje řešení v oblasti nahrávání hovorů a řízení kvality pro kontaktní centra a prostředí sjednocené komunikace. Své služby a produkty poskytuje více než 600 zákazníkům v 50 zemích a získala řadu ocenění Deloitte Technology Fast50 Central Europe a Cisco. ZOOM spojuje vášeň pro technologie s hlubokou znalostí IP telefonie a odvětví kontaktních center, při všech inovacích a poskytování vynikajících služeb staví zákazníky a partnery na první místo.

 

Zoom_International

Výchozí stav

 • účetnictví zpracováváno externí firmou v systému Money S3
 • dokumenty mimo prostory společnosti
 • absence informací a manažerských sestav v reálném čase
 • nedostatečné informace pro řízení společnosti

Klíčové požadavky

 • nalézt sofistikovaný, a zároveň uživatelsky přátelský software, který bude kromě běžného účetnictví a kompletní daňové kanceláře schopen poskytnout různé manažerské sestavy a analýzy pro řízení firmy, a to i v cizím jazyce
 • vybrat dodavatele účetního outsourcingu, který převezme plnou zodpovědnost za zpracování účetnictví a daňových přiznání a zároveň eliminuje riziko zastupitelnosti či odchodu vlastního zaměstnance
 • mít k dispozici informace v reálném čase bez závislosti na dodavateli účetních služeb

Cíle projektu

 • zajištění informací v reálném čase
 • uspokojení požadavků vedení společnosti na manažerské výkazy
 • získání nezávislosti na poskytovateli účetních služeb
 • dostupnost účetních dokladů a dalších dokumentů v sídle společnosti a snížení administrativní zátěže a rizika ztráty související s předáváním dokladů externí účetní firmě
 • eliminace rizik spojených s interním zpracováním účetnictví a daní
 • dosažení rozumného poměru mezi výkonem a cenou ekonomického softwaru


Řešení

Po ukončení výběrového řízení na dodávku informačního systému zakoupila společnost ZOOM International v roce 2004 licenci informačního systému Premier. Zároveň byla se společností E-Consulting Czech podepsána smlouva na SHARE Payroll (částečný outsourcing, kde si klient ponechá činnosti, které si dokáže vlastními silami zajistit levněji, a externí společnosti svěří pouze odbornou práci).

Při výběru dodavatele účetního outsourcingu hrála významnou roli schopnost společnosti E-Consulting Czech splnit všechny klíčové požadavky společnosti ZOOM International, a to především zajištění všech informací v reálném čase bez závislosti na účetní firmě, a zároveň při plné odpovědnosti za vedení účetnictví a souvisejících agend. Pro práci s EIS Premier bylo společnosti E-Consulting Czech zřízeno zabezpečené vzdálené připojení k serveru.

Samozřejmostí byla migrace dat z původního systému Money S3 a nastavení v červnu 2004 a trvala 14 dní. Nezatížila přitom běžný chod společnosti. Od 07/2004 již společnost ZOOM používá EIS Premier.

Přínos

Koupí systému Premier  získala společnost ZOOM International s.r.o. systém, který naplnil jejich představy, systém, se kterým mohou aktivně pracovat jak zaměstnanci zákazníka, tak účetní společnosti. Vedení společnosti ZOOM má díky manažerským sestavám, reportům, analýzám a grafům kdykoliv přehled o výsledcích v požadované kvalitě, a to i v několika jazykových mutacích.

Spoluprací s outsourcingovou společností E-Consulting Czech získala firma ZOOM kromě standardního ekonomického poradenství také podporu systému PREMIER ve smyslu softwarového nastavení a poradenství. V případě specifických požadavků společnost E-Consulting Czech spolupracuje přímo s týmem odborníků ze softwarové společnosti Premier, a společně tak dosáhnou maximální spokojenosti klienta.

Díky společnosti E-Consulting Czech je zajištěno profesionální zpracování účetnictví formou pravidelných návštěv klienta a rovněž moderní formou vzdáleného připojení, což umožňuje pružně reagovat na potřeby zákazníka. Z tohoto důvodu není nutné, aby doklady a další dokumenty opouštěly sídlo zodpovědnost za účetnictví a související daňové záležitosti a ručí za případně vzniklé chyby.

Díky SHARE Payroll platí společnost ZOOM International účetní firmě pouze za odbornou práci, a nikoliv za rutinní zadávání dokladů, čímž dochází i k úspoře nákladů.

Závěrem

Vzhledem k tomu, že ZOOM International je dynamicky rostoucí firmou v řádech stovek % ročně a standardní verze EIS Premier již nedostačovala velikosti a potřebám této společnosti, byl management v uplynulých měsících postaven před rozhodnutí o změně ekonomického softwaru. V úvahu přicházely standardní robustní řešení největších SW společností. Vzhledem k nemalé finanční úspoře se společnost ZOOM International rozhodla přejít na vyšší SQL verzi PREMIER ENTERPRISE, která díky neustálému vývoji nabízí např. libovolnou možnost exportu dat.

Společnosti ZOOM International se tak podařilo nalézt řešení, které nezatížilo běžný chod společnosti, maximálně uspokojuje jejich požadavky a spolupráce je pro všechny zúčastněné přínosná a výhodná.

Případová studie ke stažení

Máte zájem o naše služby? O kalkulaci? Napište nám.

Položky označené * jsou povinné. Všechny Vámi posytnuté informace jsou důvěrné.

Aktuálně

Aktuálně
Daniel Pristach - E-consulting, Praha 1. června 2016
Rozhovor s Danielem Pristachem – Moderní firmy chtějí mít digitální administrativu 15.Červen 2016

Rozhovor Libora Akrmana, šéfredaktora časopisu DOTYK BYZNYS s Danielem Pristachem.

Více
Blog Daniela Pristacha
DSC_0056-copy2
Být tak zase na chvíli světoví … 30.Duben 2015

Co takhle po 30-letech opět navázat na Prahu 1985 a dopřát si doma hokejové zlato.…

Více
Daňové zákony
Rozšíření trvalého režimu přenesené daňové povinnosti 19.Leden 2017

V současné době je mezi plátci DPH zaveden režim přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge)…

Více